Lactobacillus salivarius

Lactobacillus salivarius เป็นแบคทีเรียโปรไบโอติกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในระบบทางเดินอาหารและช่องปากของมนุษย์ โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย