Tea Tree Oil (Extra Grade)

เป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดใบของต้นทีทรี หรือ Melaleuca Alternifolia ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองแถบตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย มีส่วนประกอบเป็นสารหลายชนิด หนึ่งในนั้น คือ สาร Terpinen-4-ol ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและฆ่าเชื้อชนิดต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา จึงนิยมนำสารสกัดชนิดนี้มาสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาผิวหนังอักเสบ สิว รังแค เชื้อราที่เล็บ รวมถึงการสมานแผลตามร่างกายด้วย