Showing 85–96 of 111 results

บรรจุภัณฑ์

ขวดเบสบอล 200ml

ขนาด
20ml, 30ml
สี สีใส, สีขาว, สีชา, สีเขียว
รหัส PT-118

ขนาด
60 ml
สี สีใส
รหัส PT-119

บรรจุภัณฑ์

ขวดเม็กโนเลีย 300ml

ขนาด
300 ml
สี สีขาว,สีใส
รหัส PT-121
 

บรรจุภัณฑ์

ขวดเว้า 1000ml

ขนาด
1000 ml
สี สีขาว,สีใส
รหัส PT-122

บรรจุภัณฑ์

ขวดเหลี่ยม 150ml

ขนาด
150 ml
สี สีขาว,สีใส
รหัส PT-123

บรรจุภัณฑ์

ขวดเหลี่ยม 200ml

ขนาด
200 ml
สี สีขาว,สีใส
รหัส PT-124

ขวดพลาสติก

ขวดเหลี่ยม 300ml

ขนาด
300 ml
สี สีขาว,สีใส
รหัส PT-125

ขนาด
15 ml
สี สีตามภาพ
รหัส PT-126

ขนาด
8 ml
สี สีตามภาพ
รหัส PT-127

บรรจุภัณฑ์

ขวดแครอล 240ml

ขนาด
240 ml
สี สีขาว, สีใส
รหัส PT-128

บรรจุภัณฑ์

ขวดแครอลแบน 120ml

ขนาด
120 ml
สี
สีขาว, สีใส
รหัส PT-130

บรรจุภัณฑ์

ขวดแครอลแบน 60ml

ขนาด
60 ml
สี
สีขาว, สีใส
รหัส PT-131