Allantoin

หน้าที่หลักของ allantoin (อัลลันโทอิน) คือ ช่วยกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติพิเศษในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อหยาบให้สมบูรณ์ ในทางการแพทย์สารตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการลดอาการอักเสบของแผล ครอบครุมไปถึงการนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง อัลลันโทอินเป็นส่วนผสมที่ปกป้องผิวได้เป็นอย่างดี ป้องกันอาการแพ้คันตามผิวหนัง ช่วยเก็บกักน้ำหล่อเลี้ยงผิวเพิ่มให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว กระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิวใหม่