Showing 1–12 of 14 results

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A01
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿46.50฿46,500.00

ขนาด  100ml
รหัส   A02
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A03
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A04
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A05
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายส่ง

ขวดก้านไม้หอม A06 / 100 ml

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A06
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿80.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A07
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A08
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A09
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A10
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A11
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายส่ง

ขวดก้านไม้หอม A12 / 100 ml

฿45.00฿45,000.00

ขนาด  100ml
รหัส   A12
MOQ / ขั้นต่ำในการสั่ง  1,000
*สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สั่งน้ำหอมระเหยกับทางบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20%