แสดง %d รายการ

บรรจุภัณฑ์

หลอดลิป, ลวดลาย

(DIMENSION) ขนาด สูง 7.1cm เส้นผ่านศูนย์กลางฝา 2.1cm
(CAPACITY) ความจุ 3.7 g
(COLOR) สี,ลวดลาย ตามภาพ
ขั้นต่ำ 100 ชิ้น