Showing 1–12 of 146 results

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด A102

ขนาด
30 ml
สี สีขาว, สีใส
รหัส PT-02

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด AE

ขนาด
30 ml
สี สีขาว, สีใส
รหัส PT-03

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด B3

ขนาด
150 ml
สี สีขาว, สีใส
รหัส PT-04

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด B66

ขนาด
150 ml
สี สีพาสเทล
รหัส PT-05

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Bio

ขนาด
40 ml
สี สีพาสเทล
รหัส PT-06

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body

ขนาด
100 ml
สี สีใส สีชาว
รหัส PT-07

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 120ml

ขนาด
120 ml
สี สีใส สีชาว
รหัส PT-08

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 200ml

ขนาด
200ml
สี สีใส สีชาว
รหัส PT-09

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 250ml

ขนาด
250
สี สีใส, สีขาว, สีเขียวทึบ, สีดำทึบ, สีดำใส
รหัส PT-10
 

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 270ml

ขนาด
270
สี สีใส, สีขาว, สีเขียว, สีชา
รหัส PT-11

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 300ml

ขนาด
300 ml
สี สีใส, สีขาว, สีเขียว, สีชา
รหัส PT-12

บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปลีก

ขวด Body 500ml

ขนาด
500 ml
สี สีใส, สีขาว
รหัส PT-13